Elektronisk merking av storfe

Elektronisk merking av storfe

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av å innføre obligatorisk elektronisk identifikasjon av storfe i hele Unionen
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the technical and economic feasibility of introducing mandatory electronic identification of bovine animals throughout the Union

Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.8.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten)

The purpose of this document is to provide the European Parliament and the Council with an overview of the current situation regarding the use of electronic identification of bovine animals in the EU and to present the Commissions analyses of the feasibility of making it mandatory throughout the Union.

Electronic systems for identification of animals have been introduced in the European Union, through legislation which is in force for already more than 20 years. These include mandatory systems for electronic identification of ovine and caprine animals, according to Regulation (EC) No 21/2004, as well as voluntary systems for bovine animals introduced by Regulation (EC) No 1760/2000, as amended by Regulation (EU) No 653/2014.

Article 23a of Regulation (EC) No 1760/2000 requires the Commission to submit to the European Parliament and to the Council a report by 18 July 2023 on the technical and economic feasibility of introducing mandatory electronic identification of bovine animals throughout the Union and that that report should, if necessary, be accompanied by appropriate legislative proposals. This provision was introduced by Regulation (EU) No 653/2014, which presupposes that the use of electronic identification (‘eID’) systems could potentially streamline the traceability processes by automating the reading and recording into the register kept by the operators keeping bovine animals. Moreover, it could enable automated reporting of movements of bovine animals to the computerised database, improving the speed, reliability and accuracy of the traceability system. The use of eID systems could also have the potential to improve the management of certain direct payments to farmers.

Les hele rapporten her.