Utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer

Tittel

Kommisjonsnotat om regelverk om børsnotering: tiltak for å gjøre offentlige kapitalmarkeder mer attraktive for EU-bedrifter og lette kapitaltilgangen for SMBer

Siste nytt

Høringsnotat lagt fram av Kommisjonen 19.11.2021 med frist 11.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.11.2021)

Retsakten om børsnotering: tiltag til at gøre offentlige kapitalmarkeder mere attraktive for EU-virksomheder og lette adgangen til kapital for SMV'er

Børsnotering er besværlig og bekostelig for EU-virksomheder, navnlig små virksomheder (SMV'er). Dette afholder EU-virksomheder fra at rejse kapital på kapitalmarkederne og betyder, at de går glip af fordelene ved en børsintroduktion såsom eksponering for et bredere investorgrundlag, højere vækst og jobskabelse.

Dette initiativ har til formål at forenkle kravene til børsnotering, herunder efter børsnoteringen, for at gøre offentlige kapitalmarkeder mere attraktive for EU-virksomheder og lette adgangen til kapital for SMV'er.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 19 november 2021 - 11 februar 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en konsekvensanalyse - Ares(2021)7121506

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet