Veien mot en asbestfri fremtid

Veien mot en asbestfri fremtid

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om veien mot en asbestfri fremtid: en europeisk tilnærming til å håndtere helserisikoen ved asbest
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on working towards an asbestos-free future: a European approach to addressing the health risks of asbestos

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.9.2022)Kommissionen skrider til handling for bedre at beskytte mennesker mod asbest og sikre en asbestfri fremtid

Asbest er et yderst farligt, kræftfremkaldende stof, som stadig findes i mange af vores bygninger og er skyld i mange undgåelige dødsfald i EU. Kommissionen fremlægger i dag en samlet tilgang til bedre at beskytte mennesker og miljø mod asbest og sikre en asbestfri fremtid.Pakken omfatter:
  • en meddelelse om indsatsen for en asbestfri fremtid, omfattende håndtering af asbest, lige fra bedre diagnosticering og behandling af lidelser, der er forårsaget af asbest, til konstatering og forsvarlig bortfjernelse samt affaldsbehandling af asbest og

  • et forslag om ændring af direktivet om asbest på arbejdspladsen med henblik på at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne ved at sænke grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering for asbest betydeligt. Selv om asbest i alle former har været forbudt i EU siden 2005, findes der stadig asbest i ældre bygninger. Dette udgør en sundhedstrussel, især når asbestholdige materialer udsættes for fysisk manipulering, f.eks. i forbindelse med renovering, så fibrene frigives og således kan indåndes.Op til 78 % af de arbejdsrelaterede kræftformer, der er anerkendt af EU-landene, er relateret til asbest. Når luftbårne asbestfibre indåndes, kan de bl.a. forårsage lungehindekræft og lungekræft med en gennemsnitlig forsinkelse på 30 år fra eksponering til de første sygdomstegn.Det er derfor vigtigt at mindske sundhedsrisiciene ved eksponering for asbest for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og samtidig sikre anstændige leve- og arbejdsvilkår. Dette er endnu mere relevant i forbindelse med den grønne omstilling og EU's ambition om at øge renoveringsprocenten for bygninger. Renovering vil forbedre sundheden og levevilkårene for beboerne og gøre deres energiregninger lavere. Men det vil samtidig øge risikoen for eksponering for asbest, navnlig for byggearbejdere.De tiltag, der fremlægges i dag, er en del af forebyggelsessøjlen i den europæiske kræfthandlingsplan og vil bidrage til at nå målene i den europæiske grønne pagt, handlingsplanen for nulforurening og den europæiske søjle for sociale rettigheder.


Les hele pressemeldingen her