EUs 'State of the Union' 2022

EUs 'State of the Union' 2022

Unionens tilstand 2022
State of the Union 2022

Årstale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 14.9.2022 med pressemelding, Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.0.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Europaparlamentets pressemelding 14.9.2022)EU's tilstand: Ukraine, energi, klimaforandring, økonomi


I den årlige debat om Den Europæiske Unions tilstand forhørte MEP'erne sig om Kommissionens arbejde i det forløbne år og dens kommende planer.

Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, indledte debatten og sagde: "Det er en særlig ære at have Olena Zelenska sammen med os på denne vigtige dag. Vi står i en alarmerende situation med en ulovlig og uberettiget invasion af det suveræne Ukraine, høj inflation, stigende energipriser, en klimakatastrofe og øget fødevareusikkerhed. I dag må vores budskab være, at "Europa vil reagere".Med reference til invasionen af Ukraine udtalte Kommissionens formand, Ursula von der Leyen: "Putin mislykkes, og Europa vil sejre." Hun tilføjede, at sanktionerne mod Rusland "er her for at blive". Ursula von der Leyen bebudede 100 mio. EUR til at genoprette beskadigede ukrainske skoler samt bringe Ukraine ind i EU's indre marked og skabe adgang til gratis roaming.Med hensyn til de kraftigt stigende energipriser vil Kommissionen foreslå foranstaltninger for medlemslandene til at reducere deres elforbrug og foreslå et loft over indtægterne for virksomheder, der producerer elektricitet til lave omkostninger. Indtægterne forbundet hermed kan løbe op i mere end 140 mia. EUR og skal anvendes til hjælpe borgerne med de høje priser. Hun bebudede også en reform af elmarkedet. Von der Leyen gjorde det klart, at den nuværende energikrise og prisstigningerne udelukkende skyldes Putin.Vedrørende Konferencen om Europas Fremtid lovede kommissionsformand Ursula von der Leyen, at borgerpanelerne nu vil blive et fast element, og at tiden er inde til et europæisk konvent.Andre emner, som Kommissionens formand kom ind på, omfatter bekæmpelse af udenlandsk indblanding for at beskytte vores demokrati, tættere samarbejde med lande som Chile, Mexico, New Zealand, Australien og Indien og forslag til en europæisk fond for suverænitet, en europæisk lov om råstoffer af kritisk betydning, en europæisk brintbank og en hjælpepakke for SMV'er.