Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Europas fremtidige ledende aktører: oppstarts- og utviklingsintitiativet

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe's next leaders: the Start-up and Scale-up Initiative

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 27.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.11.2016, dansk utgave)

Kommissionen giver nystartede virksomheder i Europa et skub

Formålet med Kommissionens opstarts- og udviklingsinitiativ er, at Europas mange innovative iværksættere får mulighed for at skabe førende globale virksomheder. Initiativet samler alle de muligheder, som EU allerede tilbyder, og går nu et skridt videre med et nyt fokus på venturekapitalinvesteringer, insolvenslovgivning og beskatning

Der mangler på ingen måde innovative idéer og iværksætterånd i Europa. Men mange nye virksomheder overlever ikke de første svære år, eller de prøver lykken i et tredjeland i stedet for at prøve at nå ud til de 500 mio. potentielle kunder, der findes i EU. Kommissionen er fast besluttet på, at det skal laves om, og vil hjælpe nystartede virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale for innovation og jobskabelse.

Næstformand for Europa-Kommissionen, Jyrki Katainen, der er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "De lokale virksomheder, der starter op i dag, kan blive morgendagens globale succeshistorier. Vi vil hjælpe nystartede virksomheder med at få fodfæste og vokse på det europæiske marked. Ved at hjælpe dem med at overvinde de – ofte indbildte – bureaukratiske forhindringer for at udnytte det indre marked fuldt og helt. Ved at gøre det nemmere at få en chance mere, uden at blive opfattet som en fiasko, hvis deres idé ikke lykkes i første forsøg. Og ved at forbedre adgangen til finansiering ved at styrke private venturekapitalinvesteringer."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: “I dag udnytter nystartede virksomheder ikke fuldt ud de muligheder, der er på det indre marked. Det er nødt til at blive lettere at få fodfæste og vokse på tværs af landegrænserne. Det europæiske marked skal være det mest naturlige og oplagte valg, når man vil bygge en succesrig virksomhed på en god forretningsidé. Det handler om at skabe flere job, mere innovation og forbedre konkurrenceevnen i Europa."

Initiativet samler en bred vifte af eksisterende og nye tiltag for at skabe mere sammenhængende rammer for, at nystartede virksomheder kan vokse og drive forretning i hele Europa, navnlig:

• Forbedret adgang til finansiering: Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppen er ved at søsætte en paneuropæisk venturekapital-fund-of-funds. Som fundament vil EU bidrage med investeringer på op til 400 mio. EUR, og bestyreren/bestyrerne af fonden skal til gengæld sikre investeringer fra private kilder på mindst tre gange så meget, hvilket vil give et samlet beløb på mindst 1,6 mia. EUR i venturekapitalfinansiering. Fonden vil blive forvaltet af en eller flere professionelle og erfarne fondsbestyrere, hvilket vil sikre en reel markedstilgang. Den supplerer EU's eksisterende finansieringsinstrumenter, såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), Europas program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) og EU's forskningsprogram Horisont 2020.

• En chance mere til iværksættere Kommissionen har fremsat et lovgivningsmæssigt forslag om insolvenslovgivning. Det vil gøre det muligt for virksomheder med finansielle problemer at omstrukturere på et tidligt tidspunkt, så det bliver muligt at forhindre konkurs og fyringer. Det vil også gøre det lettere for ærlige iværksættere at få en chance mere uden at blive straffet for ikke at have haft succes med tidligere virksomhedsprojekter, ved at de efter 3 år bliver helt fri af deres gældsforpligtelser.

• Mere enkel beskatning: Kommissionen arbejder også på en række tiltag, der skal gøre beskatningen mere enkel, herunder det nylige forslag til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG), som går ud på at støtte små og innovative virksomheder, der gerne vil udvide deres forretning på tværs af grænserne. Andre initiativer omfatter planer om en forenkling af EU-momssystemet og om at udvide den kommende vejledning for bedste praksis i medlemsstaternes skatteordninger for venturekapital.

Initiativet lægger også vægt på at hjælpe med at navigere i myndighedskravene, forbedre innovationsstøtten gennem reformer af Horisont 2020, og skabe økosystemer, hvor nystartede virksomheder kan forbindes med potentielle partnere, som eksempelvis investorer, forretningspartnere, universiteter og forskningscentre. Ændringer af Horisont 2020 vil bane vejen for et europæisk innovationsråd og går bl.a. ud på at bruge 1,6 mia. EUR i årene 2018-2020 til bottom-up-støtte til banebrydende innovationsprojekter for nye virksomheder med vækstpotentiale. Startup Europe-netværket vil blive styrket for at kunne forbinde klynger og økosystemer på tværs af Europa. I 2017 vil Kommissionen fremsætte forslag til en fælles digital portal, som giver en nem onlineadgang til oplysninger om det indre marked, procedurer, hjælp og rådgivning til borgere og virksomheder.

Enterprise Europe-netværket tilbyder specifikke rådgivningstjenester – via vækstrådgivere – for nystartede virksomheder, bl.a. om finansieringsmuligheder, partnerskaber, og hvordan man får adgang til offentlige udbud i andre lande. Kommissionen vil vedtage en række foranstaltninger, der skal understøtte SMV'ers brug af intellektuelle ejendomsrettigheder og sikre, at nystartede virksomheder får støtte til at få adgang til det europæiske marked for offentlige udbud til en værdi af 2 billioner EUR.

Baggrund:

I de seneste år har Kommissionen foreslået en række politikker, såsom kapitalmarkedsunionen, strategien for det indre marked og det digitale indre marked til gavn for nystartede virksomheder i Europa. Sammen med medlemsstaternes foranstaltninger har dette bidraget til skabelsen af en række førende virksomheder, såsom Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify og Deliveroo.

Initiativet tackler de tre primære forhindringer for at starte en virksomhed op og udvikle den i Europa, som der blev peget på i en nylig offentlig høring:

• Adgang til finansiering er det største problem for iværksættere, uanset om det handler om at starte en virksomhed eller udvikle den

• Den energi, det kræver at overholde de lovgivningsmæssige og administrative krav, optager for meget energi, der ellers kunne være brugt på at udvikle virksomheden – især hvad angår vækst på tværs af grænserne

• Det er stadig for svært at skabe forbindelse til de rette forretningspartnere, til markederne og til kvalificeret arbejdskraft, på trods af at der findes 500 millioner borgere i det europæiske indre marked.

Yderligere oplysninger

Faktablad: Adgang til finansiering for nystartede virksomheder – EU-finansiering og venturekapitalinvestering

Faktablad: En understøttende ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder til SMV'er og nystartede virksomheder

Faktablad: Tidlig omstrukturering og en chance mere til iværksættere

Opstarts- og udviklingsinitiativet

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: At sikre at SMV'er gør brug af intellektuelle ejendomsrettigheder til fremme af innovation og vækst

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet