Vekst og samhørighet i grenseområdene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet, Rådet. Fremme av vekst og samhørighet i EUs grenseområder

Communication from the Commission to the Council and European Parliament. Boosting growth and cohesion in EU border regions

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.9.2017)

Kommissionen opretter ekspertforum for at komme hindringer for aktiviteter på tværs af grænserne til livs

Kommissionen lancerer i dag "grænsekontaktpunktet" for fuldt ud at udnytte det økonomiske potentiale i EU's grænseregioner, der er hjemsted for 150 millioner borgere. Det skal levere skræddersyet støtte til regioner for at hjælpe dem med at fjerne hindringer for beskæftigelse og investeringer.

Det er fortsat kompliceret og omkostningskrævende for virksomheder, arbejdstagere og studerende at navigere mellem forskellige administrative og juridiske systemer. I tråd med kommissionsformand Jean-Claude Junckers opfordring om at sikre retfærdighed på vores indre marked i sin tale om Unionens tilstand 2017 vil grænsekontaktpunktet med et sæt konkrete tiltag hjælpe grænseregionerne med at samarbejde bedre.

Det vil bidrage til 1) at forbedre adgangen til job, 2) at forbedre adgangen til tjenester såsom sundhedsydelser og offentlige transportsystemer og 3) at fremme forretninger på tværs af grænsen.

Dette forslag indgår i en bredere meddelelse om "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner" med et sæt nye tiltag og en liste over igangværende initiativer, der skal hjælpe EU's grænseregioner med at vokse hurtigere og nærme sig hinanden yderligere.

Kommissær for regionalpolitik Corina Crețu udtalte: «"Over en fjerdedel af Europas velstand skabes i grænseregionerne, men deres økonomiske potentiale udnyttes ikke fuldt ud. Der ligger en guldgrube af muligheder foran os, som bare venter på at blive udforsket. Kommissionen vil yde skræddersyet støtte til disse regioner til gavn for deres indbyggere."

Grænsekontaktpunktet kommer til at bestå af Kommissionens eksperter i grænsespørgsmål, som vil tilbyde rådgivning til nationale og regionale myndigheder ved at indsamle og formidle god praksis gennem oprettelse af et nyt EU-dækkende onlinenetværk.

Bedre adgang til job

Der er allerede i dag 2 millioner arbejdstagere og studerende, som dagligt eller ugentligt er grænsependlere. Grænsekontaktpunktet vil støtte regioner, som ønsker at uddybe deres samarbejde, for at hjælpe indbyggerne med at finde job på den anden side af grænsen. De kan få rådgivning om gensidig anerkendelse af kvalifikationer, fælles studieprogrammer eller coachingtjenester for iværksættere.

Grænsekontaktpunktet vil samle oplysninger om god praksis inden for arbejdsformidling på tværs af grænserne, såsom joint network, der er oprettet af den spanske region Galicien og det nordlige Portugal, og som understøttes af den europæiske portal for jobmobilitet - Eures.

På den måde kan grænsekontaktpunktet bidrage til oprettelsen af den kommende europæiske arbejdsmarkedsmyndighed, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i sin tale om Unionens tilstand 2017, med henblik på at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedsmyndigheder på alle niveauer og bedre blive i stand til at håndtere udfordringer på tværs af grænserne.https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en

Bedre adgang til offentlige tjenester

For at gøre grænseregioner mere attraktive og mere inklusive i form af offentlige tjenester, vil grænsekontaktpunktet:

• kortlægge eksisterende grænseoverskridende sundhedsfaciliteter, såsom grænseoverskridende sundhedsplejezoner ved den fransk-belgiske grænse.

• undersøge manglende jernbaneforbindelser langs de indre grænser med henblik på mere effektive offentlige transporttjenester på tværs af grænserne.

Gøre forretninger på tværs af grænserne

Grænsekontaktpunktet vil tilskynde til dialog om udfordringer på tværs af grænserne via onlinenetværket.

Grænsekontaktpunktets eksperter vil efter anmodning yde støtte til en højere grad af tilpasning af regler for etablering af virksomheder, formidle god praksis fra andre grænseregioner og fremme en øget anvendelse af onlineprocedurer.

Ud over oprettelsen af grænsekontaktpunktet vil Kommissionen udvælge op til 20 projekter, som præsenterer innovative løsninger til at håndtere hindringer for aktiviteter på tværs af grænserne. Der vil blive iværksat en indkaldelse af projekter inden udgangen af 2017.

De næste skridt

Grænsekontrolpunktet bliver operationelt fra januar 2018.

I de igangværende overvejelser om fremtiden for EU's finanser vil god praksis indsamlet via grænsekontaktpunktet indgå i drøftelserne om den næste generation af programmer for grænseoverskridende samarbejde ("Interreg"), så de bliver bedre til at håndtere juridiske og administrative hindringer og bidrager til udvikling af effektive grænseoverskridende offentlige tjenester.

Yderligere oplysninger

Meddelelse med titlen "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner"

Memo: Fjerne grænseoverskridende hindringer for at fremme vækst i EU's grænseregioner

Faktaark - Frankrig og Tyskland: prismæssigt overkommelige billetter til lokal transport over grænsen

Faktaark - Danmark og Sverige: over grænsen for at arbejde, tilbage i tide til aftensmaden

Faktaark - Ungarn og Slovakiet: reaktion på nødsituationer på tværs af grænserne

Faktaark - Spanien og Portugal: uddannelse og kvalifikationer i dit land, job i et andet

Faktaark - Letland og Estland: når det nærmeste hospital tilfældigvis ligger i udlandet

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet