EU-henstilling om en felles europeisk grad innen høyere utdanning

EU-henstilling om en felles europeisk grad innen høyere utdanning

(Under forberedelse) Kommisjonssrekommandasjon (EU) .../... om en felles europeisk grad innen høyere utdanning

(In preparation) Commission Recommendation (EU) .../... on a Joint European degree

Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.1.2024 med tilbakemeldingsfrist 6.2.2024

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 9.1.2024)

Joint European degree

As announced in the European strategy for universities, this initiative presents the objectives and avenues to set-up a joint European degree to be delivered at national, regional or institutional level.

The degree will attest learning outcomes as part of a joint programme among several institutions across Europe. The degree could be offered by alliances of higher education institutions, for example the European Universities, based on a common set of European criteria.

Call for evidence

Feedbackperiode: 09 January 2024 - 06 February 2024

Call for evidence - Ares(2024)132416