Beslutningsprosessen: forbrukersaker

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Urimelige avtalevilkårsdirektivet
31993L0013 Nr. 7/1994
Informasjon om priser på forbruksvarer
31998L0006 Nr. 113/1998
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
KOM(2018) 185
32019L2161 Nr. 69/2021
Forbrukerkredittdirektivet 2008
KOM(2002) 443
32008L0048 Nr. 16/2009
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
32005L0029 Nr. 93/2006
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011
KOM(2008) 614
32011L0083 Nr. 181/2012
Pakkereisedirektivet 2015
KOM(2013) 512
32015L2302 Nr. 187/2017
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
KOM(2009) 31
32011R1007 Nr. 158/2012
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
KOM (2006) 222
32006L0114 Nr. 34/2010
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019
KOM(2015) 635, KOM(2017) 637
32019L0771 Nr. 70/2021
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
KOM(2015) 634
32019L0770 Nr. 70/2021
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
KOM(2011) 793
32013L0011 Nr. 194/2016
EUs forbrukerprogram 2014-2020
KOM(2011) 707
32014R0254 Nr. 251/2014
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
C(2014) 6515
32014R1125 Nr. 130/2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
D064753/03
32019D2213 Nr. 124/2021
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
KOM(2016) 283
32017R2394 Nr. 172/2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
32019D2212 Nr. 124/2021
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
D068374/01
32020L2088 Nr. 210/2021
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
D068379/02
32020L2089 Nr. 210/2021
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
31987L0357
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
KOM(2011) 794
32013R0524 Nr. 194/2016
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
KOM(2008) 9
32009L0048 Nr. 127/2012
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin Ares(2020)4997809
D071420/01
32021L0903 Nr. 345/2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
D063162/01
32019L1929 Nr. 209/2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
D063161/01
32019L1922 Nr. 209/2021
Pakkereisedirektivet 1990
31990L0314
Fjernsalgsdirektivet
31997L0007 Nr. 15/1998
Forbrukerkjøpsdirektivet 1999
KOM(1995) 520
31999L0044 Nr. 12/2000
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
D054736/01
32018L0725 Nr. 190/2018
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
C(2017) 6967
32018R0122 Nr. 83/2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
D039805/04
32017L0774 Nr. 178/2017
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
KOM(2016) 560
32017L0738 Nr. 177/2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
D047976/02
32017L0898 Nr. 177/2017
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
32015R1051 Nr. 194/2016
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
KOM(2003) 443
32004R2006 Nr. 92/2006
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon
32015L2116 Nr. 21/2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier
32015L2117 Nr. 21/2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid
32015L2115 Nr. 21/2016
Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
KOM(2007) 303
32008L0122 Nr. 86/2009
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium
D026212/01
32013R0681 Nr. 85/2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium
32012L0007 Nr. 114/2013
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser
KOM(2010) 791
32011R0954 Nr. 182/2012
Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger
D015094/02
32011L0090 Nr. 229/2012
Forbrukersamarbeidsforordningen: endring av gjennomføringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene
32011D0141 Nr. 228/2012
Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere
32010H0304 Nr. 68/2012
Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene
32011H0136 Nr. 68/2012
Dørsalgdirektivet
31985L0577
Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger
32009L0122 Nr. 12/2011
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
KOM(2005) 115
32006D1926 Nr. 66/2007
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
KOM(2007) 870
32008L0121 Nr. 59/2009
Navn på visse tekstilprodukter
32009L0121 Nr. 82/2010
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
32007L0004 Nr. 77/2007
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
32008D0282 Nr. 88/2008
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
31996L0073 Nr. 45/1998
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
32007D0076 Nr. 88/2008
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
32007L0003 Nr. 77/2007