Beslutningsprosessen: forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker - Beslutningsprosessen: forbrukersaker
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området forbrukersaker befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-rammeverk for passasjerrettigheter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester
28.06.2025
Gruppesøksmålsdirektivet om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
25.06.2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Pakkereisedirektivet 2015
01.07.2018

2017/187

01.02.2020
01.07.2018
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011
13.06.2014

2012/181

13.06.2014
20.06.2014
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
26.06.1989
01.01.1994
01.07.1992
Urimelige avtalevilkårsdirektivet
31.12.1994

1994/007

31.12.1994
Forbrukerkredittdirektivet 2008
12.05.2010

2009/016

01.11.2011
11.06.2010
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
09.07.2015

2016/194

01.07.2017
01.07.2016
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
09.01.2016

2016/194

01.07.2017
01.07.2016
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
12.12.2007

2006/093

01.02.2009
01.06.2009
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
20.07.2011

2012/127

01.04.2013
01.12.2013
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
05.12.2022

2021/345

11.12.2021
05.12.2022
Informasjon om priser på forbruksvarer
18.03.2000

1998/113

18.03.2000
01.01.2000
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
21.05.2021

2021/209

20.05.2021
05.08.2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
20.05.2021

2021/209

20.05.2021
05.08.2021
Pakkereisedirektivet 1990
31.12.1992
01.01.1994
01.01.1996
Fjernsalgsdirektivet
04.06.2000

1998/015

01.07.2000
01.05.2001
Forbrukerkjøpsdirektivet
01.01.2002

2000/012

01.09.2000
01.07.2002
EUs forbrukerprogram 2014-2020
01.01.2014

2014/251

01.01.2014
01.01.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
18.11.2019

2018/190

17.11.2019
18.11.2019
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
08.05.2012

2012/158

01.05.2013
01.11.2012
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
25.05.2017

2017/178

04.11.2018
04.11.2018
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
28.10.2018

2017/177

28.10.2018
28.10.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
26.11.2018

2017/177

26.11.2018
26.11.2018
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
22.07.2015

2016/194

01.07.2017
25.08.2017
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.12.2007

2010/034

13.03.2010
01.03.2001
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
29.12.2005

2007/092

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid
24.05.2017

2016/021

06.02.2016
24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon
24.05.2017

2016/021

06.02.2016
24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier
24.11.2017

2016/021

06.02.2016
24.02.2016
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium
20.07.2013

2014/085

17.05.2014
05.11.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium
20.07.2013

2013/114

01.04.2014
01.12.2013
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser
17.10.2011

2012/182

29.09.2012
15.03.2013
Forbrukersamarbeidsforordningen: endring av gjennomføringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene
24.03.2011

2012/228

08.12.2012
Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene
22.03.2011

2012/068

31.03.2012
31.03.2012
Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere
22.06.2010

2012/068

31.03.2012
31.03.2012
Dørsalgdirektivet
23.12.1987
01.01.1994
Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger
15.09.2010

2011/012

01.05.2011
06.05.2011
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
01.01.2007

2007/066

01.01.2007
01.01.2007
Navn på visse tekstilprodukter
15.09.2010

2010/082

15.09.2010
15.09.2010
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
12.02.2009

2009/059

30.05.2009
15.09.2010
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
23.02.1997

1998/045

01.06.1998
01.01.1997
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
29.12.2006

2008/088

05.07.2008
05.07.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
21.04.2008

2008/088

05.07.2008
05.07.2008
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
02.02.2008

2007/077

02.02.2008
01.01.2008
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
02.02.2008

2007/077

28.10.2008
01.01.2008