Beslutningsprosessen: forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker - Beslutningsprosessen: forbrukersaker
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området forbrukersaker befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede
28.06.2025
Kontraktsregler for salg av varer
01.01.2022
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
01.01.2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne
31.12.1994

1994/007

31.12.1994
Forbrukerdirektivet
13.06.2014

2012/181

13.06.2014
20.06.2014
Pakkereisedirektivet
31.12.1992
01.01.1994
01.01.1996
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
09.07.2015

2016/194

01.07.2017
01.07.2016
Forbrukerkredittdirektivet
12.05.2010

2009/016

01.11.2011
11.06.2010
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
12.12.2007

2006/093

01.02.2009
01.06.2009
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
18.11.2019

2018/190

17.11.2019
18.11.2019
Forbrukerkjøpsdirektivet
01.01.2002

2000/012

01.09.2000
01.07.2002
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
08.05.2012

2012/158

01.05.2013
01.11.2012
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
09.01.2016

2016/194

01.07.2017
01.07.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
25.05.2017

2017/178

04.11.2018
04.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
28.10.2018

2017/177

28.10.2018
28.10.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
26.11.2018

2017/177

26.11.2018
26.11.2018
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
22.07.2015

2016/194

01.07.2017
25.08.2017
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.12.2007

2010/034

13.03.2010
01.03.2001
Forbrukervernsamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (til 17.1.2020)
29.12.2005

2007/092

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid
24.05.2017

2016/021

06.02.2016
24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon
24.05.2017

2016/021

06.02.2016
24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier
24.11.2017

2016/021

06.02.2016
24.02.2016
EUs forbrukerprogram 2014-2020
01.01.2014

2014/251

01.01.2014
01.01.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium
20.07.2013

2014/085

17.05.2014
05.11.2014
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium
20.07.2013

2013/114

01.04.2014
01.12.2013
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
20.07.2011

2012/127

01.04.2013
01.12.2013
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser
17.10.2011

2012/182

29.09.2012
15.03.2013
Forbrukersamarbeidsforordningen: endring av gjennomføringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene
24.03.2011

2012/228

08.12.2012
Fjernsalgsdirektivet
04.06.2000

1998/015

01.07.2000
01.05.2001
Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene
22.03.2011

2012/068

31.03.2012
31.03.2012
Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere
22.06.2010

2012/068

31.03.2012
31.03.2012
Dørsalgdirektivet
23.12.1987
01.01.1994
Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger
15.09.2010

2011/012

01.05.2011
06.05.2011
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
01.01.2007

2007/066

01.01.2007
01.01.2007
Navn på visse tekstilprodukter
15.09.2010

2010/082

15.09.2010
15.09.2010
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
12.02.2009

2009/059

30.05.2009
15.09.2010
Næringsmiddel-imitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
26.06.1989
01.01.1994
01.07.1992
Informasjon om priser på forbruksvarer
18.03.2000

1998/113

18.03.2000
01.01.2000
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
23.02.1997

1998/045

01.06.1998
01.01.1997
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
29.12.2006

2008/088

05.07.2008
05.07.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
21.04.2008

2008/088

05.07.2008
05.07.2008
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
02.02.2008

2007/077

02.02.2008
01.01.2008
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
02.02.2008

2007/077

28.10.2008
01.01.2008