Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen