Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF av 16. desember 1996 om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger

Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN

In 1972 methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures were harmonized in a Directive. This Directive was amended several times and finally consolidated in the current Directive.

Main Provisions
* The Directive gives rules for the preparation of test samples
* It identifies different methods for the quantitative analysis of binary fibre mixtures
* It sets up rules in case no uniform method exists (yet)
* It specifies proceedings for the adaptation to technical progress

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.1996
Gjennomføringsfrist i EU
23.02.1997
Anvendelsesdato i EU
23.02.1997

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 4.2.1999, p. 138-182
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.1998
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.1998

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.1996
Anvendes fra i Norge
01.01.1997

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro