Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern