Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom