Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Pressemelding om norsk tilgang til europeisk klageportal publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 25.8.2017. Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 25.8.2017
Gjennom en ny EU-portal kan nordmenn nå klage på næringsdrivende i andre europeiske land. - Dette er en tjeneste vi har jobbet for lenge, og er det siste trinnet i en større satsning på klagebehandling, sier forbrukerminister Solveig Horne i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet. Ordningen har vært i bruk i flere EU-land siden 2016, og nå knytter også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein seg til den nettbaserte klageportalen.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.7.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.5.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2016
Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.12.2015
For å utnytte potensialet til e-handel, har Kommisjonen lagt fram til forslag til nytt regelverk for kjøp av on-line tjenester og varer på nettet. Forslagene skal også gi forbrukerne økt sikkerhet ved digitale kjøp over landegrensene. Tiltakene inngår i Kommisjonens strategi for det digitale indre marked. Samtidig foreslås det nye regler for opphavsrett (se egen sak)
EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 16.11.2015. Omtale publisert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 19.11.2015
Forslag trukket av Kommisjonen16.12.2014. Nytt forslag lagt fram 9.12.2015.

Sider