Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.12.2015
For å utnytte potensialet til e-handel, har Kommisjonen lagt fram til forslag til nytt regelverk for kjøp av on-line tjenester og varer på nettet. Forslagene skal også gi forbrukerne økt sikkerhet ved digitale kjøp over landegrensene. Tiltakene inngår i Kommisjonens strategi for det digitale indre marked. Samtidig foreslås det nye regler for opphavsrett (se egen sak)
EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 16.11.2015. Omtale publisert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 19.11.2015
Forslag trukket av Kommisjonen16.12.2014. Nytt forslag lagt fram 9.12.2015.
EØS-komitebeslutning 12.12.2014
EØS-komitebeslutning 12.12.2014
EØS-komitebeslutning 13.11.2014
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme EUs nye forbrukerprogram 2014-2020 i EØS-avtalen. Forbrukerprogrammet har et budsjett på 200 millioner euro og inneholder konkrete mål og tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.06.2014
Konstitusjonelle prosedyrer gjennomført i Island; EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.04.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.12.2013
Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.10.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 3.6.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.8.2013
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2013
Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
En norsk forskrift som gjennomfører endringer til EUs samarbeidsforordning for håndheving av felleskapsregelverket om forbrukervern over landegrensene, ble kunngjort 26. februar 2013. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

Sider