EUs forbrukerundersøkelse 2018

Tittel

Consumer Markets Scoreboard. Making markets work for consumers. 2018 Edition

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.10.2018)

2018-udgaven af resultattavlen for forbrugermarkederne: der er stadig behov for at øge europæernes tillid til tjenesteydelser

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort sin 2018-udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne, som overvåger, hvordan EU's forbrugere vurderer resultaterne i 40 sektorer for varer og tjenesteydelser.

Der har siden 2010 været en positiv tendens med hensyn til den generelle tillid til markederne, men rapporten viser, at kun 53 % af forbrugerne har tillid til, at virksomhederne i sektorerne for tjenesteydelser overholder forbrugerreglerne. Tallet for varer er med 59 % kun lidt højere. Forbrugernes tillid er ikke blevet bedre sammenlignet med resultattavlen for fra 2016. Telekommunikation, finansielle tjenesteydelser og forsyningstjenester (vand, gas, elektricitet, posttjenester) er særlig problematiske områder for forbrugerne i de fleste EU-medlemsstater. Mere positivt konkluderes det i rapporten, at forskellen mellem øst og vest, hvad angår forbrugertillid, langsomt bliver mindre. Også tjenesteydelser såsom personlig pleje (frisører, spabade), ferieindkvartering og pakkerejser nyder stor tillid fra forbrugernes side.

"Forbrugertilliden er stigende, men der er stadig for mange forbrugere, der har haft dårlige oplevelser på visse markeder, f.eks. i forbindelse med køb af fast ejendom eller en brugt bil," udtaler Věra Jourová, der er kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder. "I april 2018 fremlagde vi "nye aftalebetingelser for forbrugere" for at styrke håndhævelsen af forbrugerrettighederne og give forbrugerne nye midler til at forsvare deres rettigheder. Muligheden for at anlægge et kollektivt søgsmål bør give forbrugerne mere tillid til, at de kan forsvare deres rettigheder og presse virksomhederne til at overholde reglerne bedre."

De vigtigste konklusioner i 2018-udgaven af resultattavlen for forbrugermarkederne

• I forhold til 2016 er der kun sket små fremskidt, men tendensen har dog siden 2010 været positiv. Den største forbedring i løbet af de seneste to år er sket inden for realkreditlån, vandforsyning, gastjenester og eltjenester, men de er fortsat (med undtagelse af gastjenester) blandt de mindst troværdige markeder.

• Forbrugernes oplevelse af markeder i Vesteuropa er stadig bedre, mens der i gennemsnit igen i år rapporteres om de største forbedringer af resultaterne i Østeuropa. Det tyder på, at forskellen mellem øst og vest med hensyn til forbrugernes oplevelse af markederne langsomt er ved at blive mindre. Kommissionens og medlemsstaternes igangværende aktiviteter angående spørgsmålet om forskellig fødevarekvalitet bør forbedre situationen i denne henseende.

• Internet og mobiltelefoni giver stadig forbrugerne de største problemer, idet henholdsvis 20,3 % og 17,5 % har oplevet problemer i disse sektorer i det seneste år. Andre områder, som mindst 10 % af forbrugerne nævner, omfatter: TV-abonnement, fastnettelefoni, salg af IKT og elektroniske varer, tog- og bytransport, brugte biler, fast ejendom, posttjenester, nye biler, biludlejning og reparation af biler.

• Sektoren for finansielle tjenesteydelser er den sektor, hvor forbrugerne lider størst skade (økonomiske tab eller spild af tid), når der opstår problemer. Mindst 35 % af de forbrugere, der har oplevet problemer med indboforsikringer, realkreditlån, lån og kreditter, elektricitet og vandforsyning, rapporterer, at de har lidt alvorlig skade som følge heraf. Flyselskaber, investeringsprodukter og bilforsikring er andre områder, hvor forbrugere, der oplever problemer, rapporterer, at de har lidt alvorlig skade.

• Fast ejendom og brugte biler er de sektorer, som forbrugerne har mindst tillid til. Kun 38 % af forbrugerne har tillid til, at udbydere af tjenesteydelser inden for fast ejendom overholder forbrugerbeskyttelsesreglerne, og 36 % af forbrugerne for brugte biler.

Kommissionens initiativer til at forbedre forbrugerbeskyttelse og -tillid

Forbedring af forbrugerbeskyttelsen står højt på Juncker-Kommissionens dagsorden. Kommissionen fremsatte i april 2018 forslag om nye aftalebetingelser for forbrugere, som vil give kvalificerede enheder mulighed for at anlægge repræsentative søgsmål på forbrugernes vegne og give medlemsstaternes forbrugermyndigheder større sanktionsbeføjelser. De vil også udvide forbrugernes beskyttelse online og tydeliggøre, at det er ulovligt at vildlede forbrugerne med ens varer af forskellige kvaliteter.

I overensstemmelse med EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde har Kommissionen sammen med forbrugermyndigheder iværksat en række håndhævelsesforanstaltninger for at sikre, at virksomhederne overholder EU's forbrugerregler fuldt ud. Et nyligt eksempel på en sådan foranstaltning omfatter forbedringer af Airbnb's vilkår og betingelser.

Baggrund

Forbrugerresultattavlerne giver et overblik over, hvordan det indre marked fungerer for EU-forbrugerne. De er blevet offentliggjort siden 2008 og har til formål at sikre en bedre overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne og levere dokumentation, som kan indgå i politikkerne.

Der er to typer resultattavler, som offentliggøres hvert andet år og er baseret på repræsentative undersøgelser på EU-plan:

• Resultattavlen for forbrugermarkederne måler resultaterne på mere end 40 forbrugermarkeder på grundlag af nøgleindikatorer såsom tillid til, at sælgere overholder reglerne om forbrugerbeskyttelse, sammenlignelighed af tilbud, detailhandleres/leverandørers udvalg, i hvilket omfang markederne lever op til forbrugernes forventninger, og i hvilket omfang problemer på markedet påfører skade. Andre indikatorer, såsom leverandørskift og priser, overvåges og analyseres også.

• Resultattavlen for forbrugervilkår overvåger de nationale vilkår for forbrugere på tre områder: 1) viden og tillid, 2) overholdelse og håndhævelse og 3) klager og tvistbilæggelse. Den undersøger også fremskridtet med integration af EU's detailmarked (2017-udgaven af resultattavlen for forbrugervilkår).

Yderligere oplysninger

Forbrugerresultattavler

Markedsresultatindikator 2010-2017 (grafikk: se pressemeldingen)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.10.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet