Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner