Beslutningsprosessen: offentlige anskaffelser

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. 

 

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser Ares(2023)6341496
D093971/01
32023R2884

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Innkjøpsdirektivet 2014
KOM(2011) 896
32014L0024 Nr. 97/2016
Forsyningsvirksomhetsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2023) 7647
32023R2496 Nr. 38/2024
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
C(2023) 7652
32023R2510 Nr. 38/2024
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2023) 7642
32023R2495 Nr. 38/2024
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for konsesjoner
C(2023) 7637
32023R2497 Nr. 38/2024
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post
KOM(2011) 895
32014L0025 Nr. 97/2016
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
KOM(2013) 449
32014L0055 Nr. 166/2015
Konsesjonskontraktsdirektivet
KOM(2011) 897
32014L0023 Nr. 97/2016
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser Ares(2022)5782862
D085175/01
32022R2303 Nr. 39/2024
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
31989L0665
Innkjøpsdirektivet 2004
32004L0018 Nr. 68/2006
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
D075760/01
32022R0943 Nr. 344/2022
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
KOM(2006) 195
32007L0066 Nr. 83/2011
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
KOM(2001) 449
32002R2195 Nr. 180/2003
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
C(2021) 7927
32021R1950 Nr. 80/2022
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
C(2021) 7946
32021R1951 Nr. 80/2022
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2021) 7935
32021R1953 Nr. 80/2022
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2021) 7947
32021R1952 Nr. 80/2022
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
31992L0013 Nr. 7/1994
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser
D061551/03
32019R1780 Nr. 140/2020
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for konsesjoner
C(2019) 7691
32019R1827 Nr. 26/2020
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
C(2019) 7696
32019R1830 Nr. 26/2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2019) 7692
32019R1829 Nr. 26/2020
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2019) 7693
32019R1828 Nr. 26/2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
32004L0017 Nr. 68/2006
Anskaffelsesdirektivet
31992L0050 Nr. 7/1994
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
D053681/01
32017R2367 Nr. 26/2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
32017R2365 Nr. 26/2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
32017R2364 Nr. 26/2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
32017R2366 Nr. 26/2018
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
KOM(2007) 766
32009L0081 Nr. 129/2013
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet
32015R2340 Nr. 29/2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet
32015R2342 Nr. 29/2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
32013R1336 Nr. 99/2014
Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp
32011R1251 Nr. 66/2012
Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter
32009R1177 Nr. 83/2011
Felles koder for offentlige kontrakter (CPV): endringsbestemmelser
32008R0213 Nr. 14/2010
Offentlige innkjøp: tilpasninger av visse rettsakter i forbindelse med Bulgarias og Romanias tiltredelse
32006L0097 Nr. 132/2007
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): endringsbestemmelser
32003R2151 Nr. 81/2004
Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser
32007R1422 Nr. 32/2008
EU-bestemmelser om frister, datoer og tidspunkter
31971R1182