Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): endringsbestemmelser