Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser