Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2020-2021 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser