Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser