Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter