Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.04.2014
Sak om mannglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 20.3.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2012 (frist 14.1.2013)
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Meddelelse fra Island 7.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 2.5.2012
EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
EUs eksisterende regelverk for offentlige innkjøp stammer hovedsakelig fra 2004, da innkjøpsdirektivet og forsyningsvirksomhetdirektivet ble vedtatt. Europakommisjon la i januar 2011 fram en grønnbok hvor behovet for endringer av regelverket diskuteres. Kommisjonen peker blant annet på ønsket om enklere prosedyrer, spesielt med tanke på små og mellomstore bedrifter og kommuner, og fremme av offentlig innkjøp på tvers av landegrensene. Et EØS-notat om grønnboken utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble offentliggjort 3. november 2011.
Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 6.10.2011
Invitasjon til deltakelse i ekspertgruppe kunngjort 29.7.2011
Som en oppfølging til grønnboken om elektroniske innkjøpsrutiner, kunngjorde Kommisjonen 29. juli 2011 at den vil etablere en uformell ekspertgruppe som skal assistere Kommisjonen i utarbeiding av felles regelverk for e-prosedyrer for offentlige innkjøp. Interesserte kan fremme sitt kandidatur for deltakelse i gruppen innen 30. september 2011.
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.6.2011
Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 5.8.2010

Sider