IKT-tekniske spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anskaffelser