Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over skipsoperatører