Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser