Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
Vilkår for godkjenning av sulfurylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - 2017
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
Pediatriforordningen om legemidler til barn
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
EU-referanselaboratorium for småfepest
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
Taubaneforordningen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
Hestepassforordningen 2015
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
Biocidforordningen 2012
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
Detaljerte regler for økologisk vin
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
EU-logo for merking av økologiske produkter
Økologisk produksjon, merking og kontroll
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske varer fra tredjeland
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
Shortsalgforordningen
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støyplager
Handel med såvare fra olje- og fibervekster
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.
Innkjøpsdirektivet 2014
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av L-treonin produsert av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt og prydfugler
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur
Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier
Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser
Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr
Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid

Sider