Biocider: godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning i produkttype 4