Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre i produkttype 2