Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte