Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien 32022R0538
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter 32022R0633
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R0702
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland 32021R2191
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat 32022R0187
EU-listen over ny mat: rettelser 32022R0202
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R1676
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland 32022R0047
Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter 32022R1389
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat 32022R0168
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA 32022D0551
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat 32022R0169
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene 32022R0196
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat 32022R0188
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav 32022R0629
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan 32016R1437
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022) 32022R0510
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen 32021R0723
Registrering av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser 32021R1343
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Bayerischer Bärwurz' som alkoholsterk drikk 32021R1265
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk 32021R1419
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl. 32022R0476
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særtilfeller for sluttsignal 32021R2238
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn 32021R1334
Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk 32021R2262
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110' 32022R0502
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser 32021R1235
Gebyrer og avgifter som skal betales til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser 32021R1903
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk 32021R1687
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner 32021R1335
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur 32022R0312
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register 32020R0198
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn 32021R1465
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk proteinfôr i husdyrproduksjon som følge av Ukraina-krigen 32022R1450
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk 32021R0717
Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk 32021R1291
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser 32021R1236
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser 32021R0724
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser 32017R2393
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina' 32020R1680
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger 32021R0392
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser 32022D0252
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser 32019R0033
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren 32021R1375
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña' 32021R1915
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG 32022D0324
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki' 32020R1062
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren 32018R0274
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg' 32020R1751
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’ 32021R0152
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser 32019R0934
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler 32022D0716
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter 32020R0565
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’ 32020R1063
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser 32019R0034
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’ 32020R1064
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG 32022D0309
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’ 32020R1679
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’ 32021R1263
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav 32022R0195
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Ile-de-France' 32021R1914
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG 32022D0344
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’ 32020R1120
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke 32019R0935
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren 32018R0273
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana 32022R1619
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser 32022D1516
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R1618
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer 32022D1390
Dekkmerkeforordningen 2020 32020R0740
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser 32021R0148
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) 32016L0802
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat 32020L2089
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer 32020L2088
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis 32021R1248
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler 32021R1280
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen 32021R0016
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg 32021R1904
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering 32021R0017
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker 32021R1760
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr 32021R0578
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA 32022R1306
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia 32021R0457
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever 32021R2156
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32022R1454
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger 32021R1686
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019) 32019R1242
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy 32021R0941
Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler 32022R0247
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk 32021R1429
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger 32019R1859
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data 32020R1079
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei 32021R1430
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser 32019R0888
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2019 32021D0781
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger 32022R0096
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser 32020R1589
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy 32018R0956
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser 32018R1212
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat 32022R0352