Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser