Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import