Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen