Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18