Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, kinmerak og zinkfosfid i plantevermidler
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Unionslisten for ny mat: rettelse
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
Vilkår for godkjenning av fenazakin i plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018) relatert til legemiddelovervåkning
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsskrav for personbiler
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
Fluorgassforordningen 2012
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for forurensende stoffer i fôr og mat
Skipsgjenvinningsforordningen
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
Fartsskriverforordningen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler

Sider