Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA