Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler