Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand