Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering