Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel