Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging