Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre