Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner