Offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer: endringsbestemmelser