Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering