Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe