Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler