Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)