Biocider: avslag på godkjenning av sølvsinkzeolitt i produkttype 4