Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler